Tuesday, 27/09/2022 - 16:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN VĂN QUAN
 • Phần mềm hỗ trợ VNPT Plugin
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm hỗ trợ chữ ký số VGCA
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Download phần mềm Zoom Cloud Meeting
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Quan | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
  Link Download: https://zoom.us/downloadhoặc tải trực tiệp tại trang này.
 • Đổi tên trường trong phần mềm HSG
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống HỌC BẠ ĐIỆN TỬ (VIETTEL)
  | Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn | 7473 lượt tải | 5 file đính kèm
 • Phần mềm Hội nghị trực tuyến Mega Vmeeting
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan | 125 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu Hướng dẫn cài đặt ký số Hệ thống Sổ sách điện tử (dành cho các trường sử dụng phần mềm SMAS)
  | Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn | 5261 lượt tải | 13 file đính kèm
  Tài liệu Hướng dẫn cài đặt ký số Hệ thống Sổ sách điện tử (dành cho các trường sử dụng phần mềm SMAS)
 • Phần mềm điều khiển từ xa Ultraview
  | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan | 104 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài download demo 01
  | Admin | 551 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt mô tả về tập tin download